สำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เปิดให้ผู้ที่มีความพร้อมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ลงทะเบียนและชำระเงินการเดินทางผ่านผู้ประกอบกิจการฮัจย์ จนถึงวันที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 16.30 น. ////// เรียน ผู้ประกอบกิจการฮัจย์และผู้ที่ได้สิทธิเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ขณะนี้ระบบการลงทะเบียนผู้แสวงบุญฯ อยุ่ระหว่างการปรับปรุงและพัฒนาของ กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ กรมการปกครอง มีข้อเสนอแนะโทร 02 -221-0151-8 ต่อ 3157, 3159

เมนูหลัก

ปฎิทินกิจกรรมฮัจย์

เปิดระบบลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
วันที่: 2013-01-03

กรมการศาสนาเปิดระบบลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ พร้อมชำระเงินประกันการเดินทางงวดที่ 1
ประกาศอัตราค่าโดยสาร
วันที่: 2013-01-13

1. กรมการบินพลเรือนประชุมสายการบินต่าง ๆ ปละประกาศอัตราค่าโดยสาร2. การบินไทยกำหนดตารางบินและประกาศอัตราค่าโดยสาร
ประกาศอัตราค่าโดยสาร
วันที่: 2013-01-14

1. กรมการบินพลเรือนประชุมสายการบินต่าง ๆ ปละประกาศอัตราค่าโดยสาร2. การบินไทยกำหนดตารางบินและประกาศอัตราค่าโดยสาร
ประกาศอัตราค่าโดยสาร
วันที่: 2013-01-15

1. กรมการบินพลเรือนประชุมสายการบินต่าง ๆ ปละประกาศอัตราค่าโดยสาร2. การบินไทยกำหนดตารางบินและประกาศอัตราค่าโดยสาร
ประกาศอัตราค่าโดยสาร
วันที่: 2013-01-16

1. กรมการบินพลเรือนประชุมสายการบินต่าง ๆ ปละประกาศอัตราค่าโดยสาร2. การบินไทยกำหนดตารางบินและประกาศอัตราค่าโดยสาร
ประกาศอัตราค่าโดยสาร
วันที่: 2013-01-17

1. กรมการบินพลเรือนประชุมสายการบินต่าง ๆ ปละประกาศอัตราค่าโดยสาร2. การบินไทยกำหนดตารางบินและประกาศอัตราค่าโดยสาร
ประกาศอัตราค่าโดยสาร
วันที่: 2013-01-18

1. กรมการบินพลเรือนประชุมสายการบินต่าง ๆ ปละประกาศอัตราค่าโดยสาร2. การบินไทยกำหนดตารางบินและประกาศอัตราค่าโดยสาร
ประกาศอัตราค่าโดยสาร
วันที่: 2013-01-19

1. กรมการบินพลเรือนประชุมสายการบินต่าง ๆ ปละประกาศอัตราค่าโดยสาร2. การบินไทยกำหนดตารางบินและประกาศอัตราค่าโดยสาร
ประกาศอัตราค่าโดยสาร
วันที่: 2013-01-20

1. กรมการบินพลเรือนประชุมสายการบินต่าง ๆ ปละประกาศอัตราค่าโดยสาร2. การบินไทยกำหนดตารางบินและประกาศอัตราค่าโดยสาร
ประกาศอัตราค่าโดยสาร
วันที่: 2013-01-21

1. กรมการบินพลเรือนประชุมสายการบินต่าง ๆ ปละประกาศอัตราค่าโดยสาร2. การบินไทยกำหนดตารางบินและประกาศอัตราค่าโดยสาร
ประกาศอัตราค่าโดยสาร
วันที่: 2013-01-22

1. กรมการบินพลเรือนประชุมสายการบินต่าง ๆ ปละประกาศอัตราค่าโดยสาร2. การบินไทยกำหนดตารางบินและประกาศอัตราค่าโดยสาร
ประกาศอัตราค่าโดยสาร
วันที่: 2013-01-23

1. กรมการบินพลเรือนประชุมสายการบินต่าง ๆ ปละประกาศอัตราค่าโดยสาร2. การบินไทยกำหนดตารางบินและประกาศอัตราค่าโดยสาร
ประกาศอัตราค่าโดยสาร
วันที่: 2013-01-24

1. กรมการบินพลเรือนประชุมสายการบินต่าง ๆ ปละประกาศอัตราค่าโดยสาร2. การบินไทยกำหนดตารางบินและประกาศอัตราค่าโดยสาร
ประกาศอัตราค่าโดยสาร
วันที่: 2013-01-25

1. กรมการบินพลเรือนประชุมสายการบินต่าง ๆ ปละประกาศอัตราค่าโดยสาร2. การบินไทยกำหนดตารางบินและประกาศอัตราค่าโดยสาร
ประกาศอัตราค่าโดยสาร
วันที่: 2013-01-26

1. กรมการบินพลเรือนประชุมสายการบินต่าง ๆ ปละประกาศอัตราค่าโดยสาร2. การบินไทยกำหนดตารางบินและประกาศอัตราค่าโดยสาร
ประกาศอัตราค่าโดยสาร
วันที่: 2013-01-27

1. กรมการบินพลเรือนประชุมสายการบินต่าง ๆ ปละประกาศอัตราค่าโดยสาร2. การบินไทยกำหนดตารางบินและประกาศอัตราค่าโดยสาร
ประกาศอัตราค่าโดยสาร
วันที่: 2013-01-28

1. กรมการบินพลเรือนประชุมสายการบินต่าง ๆ ปละประกาศอัตราค่าโดยสาร2. การบินไทยกำหนดตารางบินและประกาศอัตราค่าโดยสาร
ประกาศอัตราค่าโดยสาร
วันที่: 2013-01-29

1. กรมการบินพลเรือนประชุมสายการบินต่าง ๆ ปละประกาศอัตราค่าโดยสาร2. การบินไทยกำหนดตารางบินและประกาศอัตราค่าโดยสาร
ประกาศอัตราค่าโดยสาร
วันที่: 2013-01-30

1. กรมการบินพลเรือนประชุมสายการบินต่าง ๆ ปละประกาศอัตราค่าโดยสาร2. การบินไทยกำหนดตารางบินและประกาศอัตราค่าโดยสาร
ประกาศอัตราค่าโดยสาร
วันที่: 2013-01-31

1. กรมการบินพลเรือนประชุมสายการบินต่าง ๆ ปละประกาศอัตราค่าโดยสาร2. การบินไทยกำหนดตารางบินและประกาศอัตราค่าโดยสาร
ประกาศอัตราค่าโดยสาร
วันที่: 2013-02-01

1. กรมการบินพลเรือนประชุมสายการบินต่าง ๆ ปละประกาศอัตราค่าโดยสาร2. การบินไทยกำหนดตารางบินและประกาศอัตราค่าโดยสาร
ประกาศอัตราค่าโดยสาร
วันที่: 2013-02-02

1. กรมการบินพลเรือนประชุมสายการบินต่าง ๆ ปละประกาศอัตราค่าโดยสาร2. การบินไทยกำหนดตารางบินและประกาศอัตราค่าโดยสาร
ประกาศอัตราค่าโดยสาร
วันที่: 2013-02-03

1. กรมการบินพลเรือนประชุมสายการบินต่าง ๆ ปละประกาศอัตราค่าโดยสาร2. การบินไทยกำหนดตารางบินและประกาศอัตราค่าโดยสาร
ประกาศอัตราค่าโดยสาร
วันที่: 2013-02-04

1. กรมการบินพลเรือนประชุมสายการบินต่าง ๆ ปละประกาศอัตราค่าโดยสาร2. การบินไทยกำหนดตารางบินและประกาศอัตราค่าโดยสาร
ประกาศอัตราค่าโดยสาร
วันที่: 2013-02-05

1. กรมการบินพลเรือนประชุมสายการบินต่าง ๆ ปละประกาศอัตราค่าโดยสาร2. การบินไทยกำหนดตารางบินและประกาศอัตราค่าโดยสาร
ประกาศอัตราค่าโดยสาร
วันที่: 2013-02-06

1. กรมการบินพลเรือนประชุมสายการบินต่าง ๆ ปละประกาศอัตราค่าโดยสาร2. การบินไทยกำหนดตารางบินและประกาศอัตราค่าโดยสาร
ประกาศอัตราค่าโดยสาร
วันที่: 2013-02-07

1. กรมการบินพลเรือนประชุมสายการบินต่าง ๆ ปละประกาศอัตราค่าโดยสาร2. การบินไทยกำหนดตารางบินและประกาศอัตราค่าโดยสาร
ประกาศอัตราค่าโดยสาร
วันที่: 2013-02-08

1. กรมการบินพลเรือนประชุมสายการบินต่าง ๆ ปละประกาศอัตราค่าโดยสาร2. การบินไทยกำหนดตารางบินและประกาศอัตราค่าโดยสาร
ประกาศอัตราค่าโดยสาร
วันที่: 2013-02-09

1. กรมการบินพลเรือนประชุมสายการบินต่าง ๆ ปละประกาศอัตราค่าโดยสาร2. การบินไทยกำหนดตารางบินและประกาศอัตราค่าโดยสาร
ประกาศอัตราค่าโดยสาร
วันที่: 2013-02-10

1. กรมการบินพลเรือนประชุมสายการบินต่าง ๆ ปละประกาศอัตราค่าโดยสาร2. การบินไทยกำหนดตารางบินและประกาศอัตราค่าโดยสาร
แจ้งสัดส่วนจำนวนผู้เดินทาง
วันที่: 2013-04-01

กรมการศาสนาแจ้งสัดส่วนจำนวนผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์และผู้ให้บริการผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์แก่ผู้ประกอบกิจการฮัจย์
1.การบินไทยประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจับฉลากเที่ยวบิน 2. เปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยืมเงินกองทุนฯ เพื่อจัดเช่าที่พัก
วันที่: 2013-03-26

1. การบินไทยจัดประชุมร่วมกับผู้ประกอบกิจการฮัจย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจับฉลากเที่ยวบิน2. กรมการศาสนาเปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยืมเงินกองทุนสำหรับผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ เพื่อไปดำเนินการจัดเช่าที่พัก
1.การบินไทยประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจับฉลากเที่ยวบิน 2. เปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยืมเงินกองทุนฯ เพื่อจัดเช่าที่พัก
วันที่: 2013-03-27

1. การบินไทยจัดประชุมร่วมกับผู้ประกอบกิจการฮัจย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจับฉลากเที่ยวบิน2. กรมการศาสนาเปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยืมเงินกองทุนสำหรับผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ เพื่อไปดำเนินการจัดเช่าที่พัก
1.การบินไทยประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจับฉลากเที่ยวบิน 2. เปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยืมเงินกองทุนฯ เพื่อจัดเช่าที่พัก
วันที่: 2013-03-28

1. การบินไทยจัดประชุมร่วมกับผู้ประกอบกิจการฮัจย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจับฉลากเที่ยวบิน2. กรมการศาสนาเปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยืมเงินกองทุนสำหรับผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ เพื่อไปดำเนินการจัดเช่าที่พัก
1.การบินไทยประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจับฉลากเที่ยวบิน 2. เปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยืมเงินกองทุนฯ เพื่อจัดเช่าที่พัก
วันที่: 2013-03-29

1. การบินไทยจัดประชุมร่วมกับผู้ประกอบกิจการฮัจย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจับฉลากเที่ยวบิน2. กรมการศาสนาเปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยืมเงินกองทุนสำหรับผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ เพื่อไปดำเนินการจัดเช่าที่พัก
1.การบินไทยประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจับฉลากเที่ยวบิน 2. เปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยืมเงินกองทุนฯ เพื่อจัดเช่าที่พัก
วันที่: 2013-03-30

1. การบินไทยจัดประชุมร่วมกับผู้ประกอบกิจการฮัจย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจับฉลากเที่ยวบิน2. กรมการศาสนาเปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยืมเงินกองทุนสำหรับผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ เพื่อไปดำเนินการจัดเช่าที่พัก
1.การบินไทยประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจับฉลากเที่ยวบิน 2. เปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยืมเงินกองทุนฯ เพื่อจัดเช่าที่พัก
วันที่: 2013-03-31

1. การบินไทยจัดประชุมร่วมกับผู้ประกอบกิจการฮัจย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจับฉลากเที่ยวบิน2. กรมการศาสนาเปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยืมเงินกองทุนสำหรับผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ เพื่อไปดำเนินการจัดเช่าที่พัก
1.การบินไทยประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจับฉลากเที่ยวบิน 2. เปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยืมเงินกองทุนฯ เพื่อจัดเช่าที่พัก
วันที่: 2013-04-01

1. การบินไทยจัดประชุมร่วมกับผู้ประกอบกิจการฮัจย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจับฉลากเที่ยวบิน2. กรมการศาสนาเปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยืมเงินกองทุนสำหรับผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ เพื่อไปดำเนินการจัดเช่าที่พัก
1.การบินไทยประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจับฉลากเที่ยวบิน 2. เปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยืมเงินกองทุนฯ เพื่อจัดเช่าที่พัก
วันที่: 2013-04-02

1. การบินไทยจัดประชุมร่วมกับผู้ประกอบกิจการฮัจย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจับฉลากเที่ยวบิน2. กรมการศาสนาเปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยืมเงินกองทุนสำหรับผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ เพื่อไปดำเนินการจัดเช่าที่พัก
1.การบินไทยประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจับฉลากเที่ยวบิน 2. เปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยืมเงินกองทุนฯ เพื่อจัดเช่าที่พัก 3. เปิดลงทะเบียนผู้ให้บริการ 4. ชำระเงินประกันงวดที่ 2 5. ลงทะเบียนข้อมูลผู้เดินทางฯในขั้นตอนที่ 2
วันที่: 2013-04-03

1. การบินไทยจัดประชุมร่วมกับผู้ประกอบกิจการฮัจย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจับฉลากเที่ยวบิน2. กรมการศาสนาเปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยืมเงินกองทุนสำหรับผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ เพื่อไปดำเนินการจัดเช่าที่พัก3. กรมการศาสนาเปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ลงทะเบียนผู้ให้บริการผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์4. ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ชำระเงินประกันการเดินทางงวดที่ 25. กรมการศาสนาเปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ลงทะเบียนข้อมูลผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์และผู้ให้บริการผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ ในขั้นตอนที่ 2 
1.การบินไทยประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจับฉลากเที่ยวบิน 2. เปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยืมเงินกองทุนฯ เพื่อจัดเช่าที่พัก 3. เปิดลงทะเบียนผู้ให้บริการ 4. ชำระเงินประกันงวดที่ 2 5. ลงทะเบียนข้อมูลผู้เดินทางฯในขั้นตอนที่ 2
วันที่: 2013-04-04

1. การบินไทยจัดประชุมร่วมกับผู้ประกอบกิจการฮัจย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจับฉลากเที่ยวบิน2. กรมการศาสนาเปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยืมเงินกองทุนสำหรับผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ เพื่อไปดำเนินการจัดเช่าที่พัก3. กรมการศาสนาเปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ลงทะเบียนผู้ให้บริการผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์4. ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ชำระเงินประกันการเดินทางงวดที่ 25. กรมการศาสนาเปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ลงทะเบียนข้อมูลผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์และผู้ให้บริการผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ ในขั้นตอนที่ 2 
1.การบินไทยประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจับฉลากเที่ยวบิน 2. เปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยืมเงินกองทุนฯ เพื่อจัดเช่าที่พัก 3. เปิดลงทะเบียนผู้ให้บริการ 4. ชำระเงินประกันงวดที่ 2 5. ลงทะเบียนข้อมูลผู้เดินทางฯในขั้นตอนที่ 2
วันที่: 2013-04-05

1. การบินไทยจัดประชุมร่วมกับผู้ประกอบกิจการฮัจย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจับฉลากเที่ยวบิน2. กรมการศาสนาเปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยืมเงินกองทุนสำหรับผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ เพื่อไปดำเนินการจัดเช่าที่พัก3. กรมการศาสนาเปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ลงทะเบียนผู้ให้บริการผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์4. ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ชำระเงินประกันการเดินทางงวดที่ 25. กรมการศาสนาเปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ลงทะเบียนข้อมูลผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์และผู้ให้บริการผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ ในขั้นตอนที่ 2 
1.การบินไทยประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจับฉลากเที่ยวบิน 2. เปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยืมเงินกองทุนฯ เพื่อจัดเช่าที่พัก 3. เปิดลงทะเบียนผู้ให้บริการ 4. ชำระเงินประกันงวดที่ 2 5. ลงทะเบียนข้อมูลผู้เดินทางฯในขั้นตอนที่ 2
วันที่: 2013-04-06

1. การบินไทยจัดประชุมร่วมกับผู้ประกอบกิจการฮัจย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจับฉลากเที่ยวบิน2. กรมการศาสนาเปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยืมเงินกองทุนสำหรับผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ เพื่อไปดำเนินการจัดเช่าที่พัก3. กรมการศาสนาเปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ลงทะเบียนผู้ให้บริการผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์4. ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ชำระเงินประกันการเดินทางงวดที่ 25. กรมการศาสนาเปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ลงทะเบียนข้อมูลผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์และผู้ให้บริการผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ ในขั้นตอนที่ 2 
1.การบินไทยประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจับฉลากเที่ยวบิน 2. เปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยืมเงินกองทุนฯ เพื่อจัดเช่าที่พัก 3. เปิดลงทะเบียนผู้ให้บริการ 4. ชำระเงินประกันงวดที่ 2 5. ลงทะเบียนข้อมูลผู้เดินทางฯในขั้นตอนที่ 2
วันที่: 2013-04-07

1. การบินไทยจัดประชุมร่วมกับผู้ประกอบกิจการฮัจย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจับฉลากเที่ยวบิน2. กรมการศาสนาเปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยืมเงินกองทุนสำหรับผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ เพื่อไปดำเนินการจัดเช่าที่พัก3. กรมการศาสนาเปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ลงทะเบียนผู้ให้บริการผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์4. ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ชำระเงินประกันการเดินทางงวดที่ 25. กรมการศาสนาเปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ลงทะเบียนข้อมูลผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์และผู้ให้บริการผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ ในขั้นตอนที่ 2 
1.การบินไทยประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจับฉลากเที่ยวบิน 2. เปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยืมเงินกองทุนฯ เพื่อจัดเช่าที่พัก 3. เปิดลงทะเบียนผู้ให้บริการ 4. ชำระเงินประกันงวดที่ 2 5. ลงทะเบียนข้อมูลผู้เดินทางฯในขั้นตอนที่ 2
วันที่: 2013-04-08

1. การบินไทยจัดประชุมร่วมกับผู้ประกอบกิจการฮัจย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจับฉลากเที่ยวบิน2. กรมการศาสนาเปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยืมเงินกองทุนสำหรับผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ เพื่อไปดำเนินการจัดเช่าที่พัก3. กรมการศาสนาเปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ลงทะเบียนผู้ให้บริการผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์4. ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ชำระเงินประกันการเดินทางงวดที่ 25. กรมการศาสนาเปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ลงทะเบียนข้อมูลผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์และผู้ให้บริการผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ ในขั้นตอนที่ 2 
1.การบินไทยประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจับฉลากเที่ยวบิน 2. เปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยืมเงินกองทุนฯ เพื่อจัดเช่าที่พัก 3. เปิดลงทะเบียนผู้ให้บริการ 4. ชำระเงินประกันงวดที่ 2 5. ลงทะเบียนข้อมูลผู้เดินทางฯในขั้นตอนที่ 2
วันที่: 2013-04-09

1. การบินไทยจัดประชุมร่วมกับผู้ประกอบกิจการฮัจย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจับฉลากเที่ยวบิน2. กรมการศาสนาเปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยืมเงินกองทุนสำหรับผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ เพื่อไปดำเนินการจัดเช่าที่พัก3. กรมการศาสนาเปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ลงทะเบียนผู้ให้บริการผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์4. ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ชำระเงินประกันการเดินทางงวดที่ 25. กรมการศาสนาเปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ลงทะเบียนข้อมูลผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์และผู้ให้บริการผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ ในขั้นตอนที่ 2 
1.การบินไทยประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจับฉลากเที่ยวบิน 2. เปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยืมเงินกองทุนฯ เพื่อจัดเช่าที่พัก 3. ชำระเงินประกันงวดที่ 2 4. ลงทะเบียนข้อมูลผู้เดินทางฯในขั้นตอนที่ 2
วันที่: 2013-04-10

1. การบินไทยจัดประชุมร่วมกับผู้ประกอบกิจการฮัจย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจับฉลากเที่ยวบิน2. กรมการศาสนาเปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยืมเงินกองทุนสำหรับผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ เพื่อไปดำเนินการจัดเช่าที่พัก3. ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ชำระเงินประกันการเดินทางงวดที่ 24. กรมการศาสนาเปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ลงทะเบียนข้อมูลผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์และผู้ให้บริการผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ ในขั้นตอนที่ 2 
1.การบินไทยประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจับฉลากเที่ยวบิน 2. เปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยืมเงินกองทุนฯ เพื่อจัดเช่าที่พัก 3. ชำระเงินประกันงวดที่ 2 4. ลงทะเบียนข้อมูลผู้เดินทางฯในขั้นตอนที่ 2
วันที่: 2013-04-11

1. การบินไทยจัดประชุมร่วมกับผู้ประกอบกิจการฮัจย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจับฉลากเที่ยวบิน2. กรมการศาสนาเปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยืมเงินกองทุนสำหรับผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ เพื่อไปดำเนินการจัดเช่าที่พัก3. ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ชำระเงินประกันการเดินทางงวดที่ 24. กรมการศาสนาเปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ลงทะเบียนข้อมูลผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์และผู้ให้บริการผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ ในขั้นตอนที่ 2 
1.การบินไทยประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจับฉลากเที่ยวบิน 2. เปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยืมเงินกองทุนฯ เพื่อจัดเช่าที่พัก
วันที่: 2013-04-12

1. การบินไทยจัดประชุมร่วมกับผู้ประกอบกิจการฮัจย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจับฉลากเที่ยวบิน2. กรมการศาสนาเปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยืมเงินกองทุนสำหรับผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ เพื่อไปดำเนินการจัดเช่าที่พัก
1.การบินไทยประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจับฉลากเที่ยวบิน 2. เปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยืมเงินกองทุนฯ เพื่อจัดเช่าที่พัก
วันที่: 2013-04-13

1. การบินไทยจัดประชุมร่วมกับผู้ประกอบกิจการฮัจย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจับฉลากเที่ยวบิน2. กรมการศาสนาเปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยืมเงินกองทุนสำหรับผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ เพื่อไปดำเนินการจัดเช่าที่พัก
1.การบินไทยประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจับฉลากเที่ยวบิน 2. เปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยืมเงินกองทุนฯ เพื่อจัดเช่าที่พัก
วันที่: 2013-04-14

1. การบินไทยจัดประชุมร่วมกับผู้ประกอบกิจการฮัจย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจับฉลากเที่ยวบิน2. กรมการศาสนาเปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยืมเงินกองทุนสำหรับผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ เพื่อไปดำเนินการจัดเช่าที่พัก
1.การบินไทยประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจับฉลากเที่ยวบิน 2. เปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยืมเงินกองทุนฯ เพื่อจัดเช่าที่พัก
วันที่: 2013-04-15

1. การบินไทยจัดประชุมร่วมกับผู้ประกอบกิจการฮัจย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจับฉลากเที่ยวบิน2. กรมการศาสนาเปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยืมเงินกองทุนสำหรับผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ เพื่อไปดำเนินการจัดเช่าที่พัก
1.การบินไทยประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจับฉลากเที่ยวบิน 2. เปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยืมเงินกองทุนฯ เพื่อจัดเช่าที่พัก
วันที่: 2013-04-16

1. การบินไทยจัดประชุมร่วมกับผู้ประกอบกิจการฮัจย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจับฉลากเที่ยวบิน2. กรมการศาสนาเปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยืมเงินกองทุนสำหรับผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ เพื่อไปดำเนินการจัดเช่าที่พัก
1.การบินไทยประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจับฉลากเที่ยวบิน 2. เปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยืมเงินกองทุนฯ เพื่อจัดเช่าที่พัก
วันที่: 2013-04-17

1. การบินไทยจัดประชุมร่วมกับผู้ประกอบกิจการฮัจย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจับฉลากเที่ยวบิน2. กรมการศาสนาเปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยืมเงินกองทุนสำหรับผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ เพื่อไปดำเนินการจัดเช่าที่พัก
1.การบินไทยประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจับฉลากเที่ยวบิน 2. เปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยืมเงินกองทุนฯ เพื่อจัดเช่าที่พัก
วันที่: 2013-04-18

1. การบินไทยจัดประชุมร่วมกับผู้ประกอบกิจการฮัจย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจับฉลากเที่ยวบิน2. กรมการศาสนาเปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยืมเงินกองทุนสำหรับผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ เพื่อไปดำเนินการจัดเช่าที่พัก
1.การบินไทยประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจับฉลากเที่ยวบิน 2. เปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยืมเงินกองทุนฯ เพื่อจัดเช่าที่พัก
วันที่: 2013-04-19

1. การบินไทยจัดประชุมร่วมกับผู้ประกอบกิจการฮัจย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจับฉลากเที่ยวบิน2. กรมการศาสนาเปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยืมเงินกองทุนสำหรับผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ เพื่อไปดำเนินการจัดเช่าที่พัก
1.การบินไทยประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจับฉลากเที่ยวบิน 2. เปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยืมเงินกองทุนฯ เพื่อจัดเช่าที่พัก
วันที่: 2013-04-20

1. การบินไทยจัดประชุมร่วมกับผู้ประกอบกิจการฮัจย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจับฉลากเที่ยวบิน2. กรมการศาสนาเปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยืมเงินกองทุนสำหรับผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ เพื่อไปดำเนินการจัดเช่าที่พัก
1.การบินไทยประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจับฉลากเที่ยวบิน 2. เปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยืมเงินกองทุนฯ เพื่อจัดเช่าที่พัก
วันที่: 2013-04-21

1. การบินไทยจัดประชุมร่วมกับผู้ประกอบกิจการฮัจย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจับฉลากเที่ยวบิน2. กรมการศาสนาเปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยืมเงินกองทุนสำหรับผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ เพื่อไปดำเนินการจัดเช่าที่พัก
1.การบินไทยประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจับฉลากเที่ยวบิน 2. เปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยืมเงินกองทุนฯ เพื่อจัดเช่าที่พัก
วันที่: 2013-04-22

1. การบินไทยจัดประชุมร่วมกับผู้ประกอบกิจการฮัจย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจับฉลากเที่ยวบิน2. กรมการศาสนาเปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยืมเงินกองทุนสำหรับผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ เพื่อไปดำเนินการจัดเช่าที่พัก
1.การบินไทยประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจับฉลากเที่ยวบิน 2. เปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยืมเงินกองทุนฯ เพื่อจัดเช่าที่พัก
วันที่: 2013-04-23

1. การบินไทยจัดประชุมร่วมกับผู้ประกอบกิจการฮัจย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจับฉลากเที่ยวบิน2. กรมการศาสนาเปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยืมเงินกองทุนสำหรับผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ เพื่อไปดำเนินการจัดเช่าที่พัก
1.การบินไทยประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจับฉลากเที่ยวบิน 2. เปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยืมเงินกองทุนฯ เพื่อจัดเช่าที่พัก
วันที่: 2013-04-24

1. การบินไทยจัดประชุมร่วมกับผู้ประกอบกิจการฮัจย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจับฉลากเที่ยวบิน2. กรมการศาสนาเปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยืมเงินกองทุนสำหรับผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ เพื่อไปดำเนินการจัดเช่าที่พัก
1.การบินไทยประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจับฉลากเที่ยวบิน 2. เปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยืมเงินกองทุนฯ เพื่อจัดเช่าที่พัก
วันที่: 2013-04-25

1. การบินไทยจัดประชุมร่วมกับผู้ประกอบกิจการฮัจย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจับฉลากเที่ยวบิน2. กรมการศาสนาเปิดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยืมเงินกองทุนสำหรับผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ เพื่อไปดำเนินการจัดเช่าที่พัก
จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
วันที่: 2013-05-15

ผู้ประกอบกิจการฮัจย์จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
วันที่: 2013-05-16

ผู้ประกอบกิจการฮัจย์จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
วันที่: 2013-05-17

ผู้ประกอบกิจการฮัจย์จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
วันที่: 2013-05-18

ผู้ประกอบกิจการฮัจย์จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
วันที่: 2013-05-19

ผู้ประกอบกิจการฮัจย์จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
วันที่: 2013-05-20

ผู้ประกอบกิจการฮัจย์จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
วันที่: 2013-05-21

ผู้ประกอบกิจการฮัจย์จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
1.จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ 2.แจ้งรายชื่อผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ประจำปี 2556
วันที่: 2013-05-22

1. ผู้ประกอบกิจการฮัจย์จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์2. กรมการศาสนาแจ้งรายชื่อผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ประจำปี 2556 (ฮ.ศ.1434)   ให้แก่   *กองหนังสือเดินทาง เพื่อให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางฮัจย์ (ประเภท 2 ปี)               *กระทรวงสาธารณสุขจัดบริการฉีดวัคซีนและตรวจสุขภาพ               *สำนักจุฬาราชมนตรีและสำนักคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดออกหนังสือรับรองศาสนาและหนังสือรับรองเครือญาติ               *การบินไทยเพื่อเป็นข้อมูลในการให้การสำรองที่นั่งแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
1.จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ 2.คณะอนุกรรมการจัดเช่าที่พัก ณ ประเทศซาอุดิอารเบียครั้งที่ 1
วันที่: 2013-05-23

1. ผู้ประกอบกิจการฮัจย์จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์2. คณะอนุกรรมการดำเนินการจัด่าที่พักเดินทางไปดำเนินการเรื่องที่พัก ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ครั้งที่ 1
1.จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ 2.คณะอนุกรรมการจัดเช่าที่พัก ณ ประเทศซาอุดิอารเบียครั้งที่ 1
วันที่: 2013-05-24

1. ผู้ประกอบกิจการฮัจย์จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์2. คณะอนุกรรมการดำเนินการจัด่าที่พักเดินทางไปดำเนินการเรื่องที่พัก ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ครั้งที่ 1
1.จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ 2.คณะอนุกรรมการจัดเช่าที่พัก ณ ประเทศซาอุดิอารเบียครั้งที่ 1
วันที่: 2013-05-25

1. ผู้ประกอบกิจการฮัจย์จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์2. คณะอนุกรรมการดำเนินการจัด่าที่พักเดินทางไปดำเนินการเรื่องที่พัก ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ครั้งที่ 1
1.จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ 2.คณะอนุกรรมการจัดเช่าที่พัก ณ ประเทศซาอุดิอารเบียครั้งที่ 1
วันที่: 2013-05-26

1. ผู้ประกอบกิจการฮัจย์จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์2. คณะอนุกรรมการดำเนินการจัด่าที่พักเดินทางไปดำเนินการเรื่องที่พัก ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ครั้งที่ 1
1.จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ 2.คณะอนุกรรมการจัดเช่าที่พัก ณ ประเทศซาอุดิอารเบียครั้งที่ 1
วันที่: 2013-05-27

1. ผู้ประกอบกิจการฮัจย์จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์2. คณะอนุกรรมการดำเนินการจัด่าที่พักเดินทางไปดำเนินการเรื่องที่พัก ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ครั้งที่ 1
1.จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ 2.คณะอนุกรรมการจัดเช่าที่พัก ณ ประเทศซาอุดิอารเบียครั้งที่ 1
วันที่: 2013-05-28

1. ผู้ประกอบกิจการฮัจย์จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์2. คณะอนุกรรมการดำเนินการจัด่าที่พักเดินทางไปดำเนินการเรื่องที่พัก ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ครั้งที่ 1
1.จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ 2.คณะอนุกรรมการจัดเช่าที่พัก ณ ประเทศซาอุดิอารเบียครั้งที่ 1
วันที่: 2013-05-29

1. ผู้ประกอบกิจการฮัจย์จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์2. คณะอนุกรรมการดำเนินการจัด่าที่พักเดินทางไปดำเนินการเรื่องที่พัก ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ครั้งที่ 1
1.จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ 2.คณะอนุกรรมการจัดเช่าที่พัก ณ ประเทศซาอุดิอารเบียครั้งที่ 1
วันที่: 2013-05-30

1. ผู้ประกอบกิจการฮัจย์จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์2. คณะอนุกรรมการดำเนินการจัด่าที่พักเดินทางไปดำเนินการเรื่องที่พัก ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ครั้งที่ 1
1.จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ 2.คณะอนุกรรมการจัดเช่าที่พัก ณ ประเทศซาอุดิอารเบียครั้งที่ 1
วันที่: 2013-05-31

1. ผู้ประกอบกิจการฮัจย์จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์2. คณะอนุกรรมการดำเนินการจัด่าที่พักเดินทางไปดำเนินการเรื่องที่พัก ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ครั้งที่ 1
1.จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ 2.คณะอนุกรรมการจัดเช่าที่พัก ณ ประเทศซาอุดิอารเบียครั้งที่ 1
วันที่: 2013-06-01

1. ผู้ประกอบกิจการฮัจย์จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์2. คณะอนุกรรมการดำเนินการจัด่าที่พักเดินทางไปดำเนินการเรื่องที่พัก ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ครั้งที่ 1
1.จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ 2.คณะอนุกรรมการจัดเช่าที่พัก ณ ประเทศซาอุดิอารเบียครั้งที่ 1
วันที่: 2013-06-02

1. ผู้ประกอบกิจการฮัจย์จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์2. คณะอนุกรรมการดำเนินการจัด่าที่พักเดินทางไปดำเนินการเรื่องที่พัก ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ครั้งที่ 1
1.จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ 2.คณะอนุกรรมการจัดเช่าที่พัก ณ ประเทศซาอุดิอารเบียครั้งที่ 1
วันที่: 2013-06-03

1. ผู้ประกอบกิจการฮัจย์จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์2. คณะอนุกรรมการดำเนินการจัด่าที่พักเดินทางไปดำเนินการเรื่องที่พัก ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ครั้งที่ 1
1.จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ 2.คณะอนุกรรมการจัดเช่าที่พัก ณ ประเทศซาอุดิอารเบียครั้งที่ 1
วันที่: 2013-06-04

1. ผู้ประกอบกิจการฮัจย์จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์2. คณะอนุกรรมการดำเนินการจัด่าที่พักเดินทางไปดำเนินการเรื่องที่พัก ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ครั้งที่ 1
1.จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ 2.คณะอนุกรรมการจัดเช่าที่พัก ณ ประเทศซาอุดิอารเบียครั้งที่ 1
วันที่: 2013-06-05

1. ผู้ประกอบกิจการฮัจย์จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์2. คณะอนุกรรมการดำเนินการจัด่าที่พักเดินทางไปดำเนินการเรื่องที่พัก ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ครั้งที่ 1
1.จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ 2.คณะอนุกรรมการจัดเช่าที่พัก ณ ประเทศซาอุดิอารเบียครั้งที่ 1
วันที่: 2013-06-06

1. ผู้ประกอบกิจการฮัจย์จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์2. คณะอนุกรรมการดำเนินการจัด่าที่พักเดินทางไปดำเนินการเรื่องที่พัก ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ครั้งที่ 1
1.จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ 2.คณะอนุกรรมการจัดเช่าที่พัก ณ ประเทศซาอุดิอารเบียครั้งที่ 1
วันที่: 2013-06-07

1. ผู้ประกอบกิจการฮัจย์จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์2. คณะอนุกรรมการดำเนินการจัด่าที่พักเดินทางไปดำเนินการเรื่องที่พัก ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ครั้งที่ 1
จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
วันที่: 2013-06-08

ผู้ประกอบกิจการฮัจย์จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
วันที่: 2013-06-09

ผู้ประกอบกิจการฮัจย์จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
วันที่: 2013-06-10

ผู้ประกอบกิจการฮัจย์จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
วันที่: 2013-06-11

ผู้ประกอบกิจการฮัจย์จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
วันที่: 2013-06-12

ผู้ประกอบกิจการฮัจย์จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
วันที่: 2013-06-13

ผู้ประกอบกิจการฮัจย์จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
วันที่: 2013-06-14

ผู้ประกอบกิจการฮัจย์จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
วันที่: 2013-06-15

ผู้ประกอบกิจการฮัจย์จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
วันที่: 2013-06-16

ผู้ประกอบกิจการฮัจย์จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
วันที่: 2013-06-17

ผู้ประกอบกิจการฮัจย์จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
วันที่: 2013-06-18

ผู้ประกอบกิจการฮัจย์จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
วันที่: 2013-06-19

ผู้ประกอบกิจการฮัจย์จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
วันที่: 2013-06-20

ผู้ประกอบกิจการฮัจย์จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
วันที่: 2013-06-21

ผู้ประกอบกิจการฮัจย์จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
วันที่: 2013-06-22

ผู้ประกอบกิจการฮัจย์จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
วันที่: 2013-06-23

ผู้ประกอบกิจการฮัจย์จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
วันที่: 2013-06-24

ผู้ประกอบกิจการฮัจย์จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
วันที่: 2013-06-25

ผู้ประกอบกิจการฮัจย์จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
วันที่: 2013-06-26

ผู้ประกอบกิจการฮัจย์จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
วันที่: 2013-06-27

ผู้ประกอบกิจการฮัจย์จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
วันที่: 2013-06-28

ผู้ประกอบกิจการฮัจย์จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
วันที่: 2013-06-29

ผู้ประกอบกิจการฮัจย์จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
วันที่: 2013-06-30

ผู้ประกอบกิจการฮัจย์จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
1.จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ 2.จัดอบรมผู้นำกลุ่มผู้ประกอบพิธีฮัจย์
วันที่: 2013-07-01

1. ผู้ประกอบกิจการฮัจย์จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์2. กรมการศาสนาจัดอบรมผู้นำกลุ่มผู้ประกอบพิธีฮัจย์ ณ โรแรมหาดใหญ่ฮอลิเดย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
1.จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ 2.จัดอบรมผู้นำกลุ่มผู้ประกอบพิธีฮัจย์
วันที่: 2013-07-02

1. ผู้ประกอบกิจการฮัจย์จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์2. กรมการศาสนาจัดอบรมผู้นำกลุ่มผู้ประกอบพิธีฮัจย์ ณ โรแรมหาดใหญ่ฮอลิเดย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
1.จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ 2.จัดอบรมผู้นำกลุ่มผู้ประกอบพิธีฮัจย์
วันที่: 2013-07-03

1. ผู้ประกอบกิจการฮัจย์จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์2. กรมการศาสนาจัดอบรมผู้นำกลุ่มผู้ประกอบพิธีฮัจย์ ณ โรแรมหาดใหญ่ฮอลิเดย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
1.จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ 2.จัดอบรมผู้นำกลุ่มผู้ประกอบพิธีฮัจย์
วันที่: 2013-07-04

1. ผู้ประกอบกิจการฮัจย์จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์2. กรมการศาสนาจัดอบรมผู้นำกลุ่มผู้ประกอบพิธีฮัจย์ ณ โรแรมหาดใหญ่ฮอลิเดย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
วันที่: 2013-07-05

ผู้ประกอบกิจการฮัจย์จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
วันที่: 2013-07-06

ผู้ประกอบกิจการฮัจย์จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
วันที่: 2013-07-07

ผู้ประกอบกิจการฮัจย์จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
1.จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ 2.คณะอนุกรรมการจัดเช่าที่พัก ณ ประเทศซาอุดิอารเบียครั้งที่ 2
วันที่: 2013-07-08

1. ผู้ประกอบกิจการฮัจย์จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์2. คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดเช่าที่พักเดินทางไปดำเนินการเรื่องที่พัก ณ ประเทศซาอุดิอาระเบียน ครั้งที่ 2
1.จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ 2.คณะอนุกรรมการจัดเช่าที่พัก ณ ประเทศซาอุดิอารเบียครั้งที่ 2
วันที่: 2013-07-09

1. ผู้ประกอบกิจการฮัจย์จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์2. คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดเช่าที่พักเดินทางไปดำเนินการเรื่องที่พัก ณ ประเทศซาอุดิอาระเบียน ครั้งที่ 2
1.จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ 2.คณะอนุกรรมการจัดเช่าที่พัก ณ ประเทศซาอุดิอารเบียครั้งที่ 2
วันที่: 2013-07-10

1. ผู้ประกอบกิจการฮัจย์จัดอบรมแนะนำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์2. คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดเช่าที่พักเดินทางไปดำเนินการเรื่องที่พัก ณ ประเทศซาอุดิอาระเบียน ครั้งที่ 2
คณะอนุกรรมการจัดเช่าที่พัก ณ ประเทศซาอุดิอารเบียครั้งที่ 2
วันที่: 2013-07-11

 คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดเช่าที่พักเดินทางไปดำเนินการเรื่องที่พัก ณ ประเทศซาอุดิอาระเบียน ครั้งที่ 2
คณะอนุกรรมการจัดเช่าที่พัก ณ ประเทศซาอุดิอารเบียครั้งที่ 2
วันที่: 2013-07-12

 คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดเช่าที่พักเดินทางไปดำเนินการเรื่องที่พัก ณ ประเทศซาอุดิอาระเบียน ครั้งที่ 2
คณะอนุกรรมการจัดเช่าที่พัก ณ ประเทศซาอุดิอารเบียครั้งที่ 2
วันที่: 2013-07-13

 คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดเช่าที่พักเดินทางไปดำเนินการเรื่องที่พัก ณ ประเทศซาอุดิอาระเบียน ครั้งที่ 2
คณะอนุกรรมการจัดเช่าที่พัก ณ ประเทศซาอุดิอารเบียครั้งที่ 2
วันที่: 2013-07-14

 คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดเช่าที่พักเดินทางไปดำเนินการเรื่องที่พัก ณ ประเทศซาอุดิอาระเบียน ครั้งที่ 2
คณะอนุกรรมการจัดเช่าที่พัก ณ ประเทศซาอุดิอารเบียครั้งที่ 2
วันที่: 2013-07-15

 คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดเช่าที่พักเดินทางไปดำเนินการเรื่องที่พัก ณ ประเทศซาอุดิอาระเบียน ครั้งที่ 2
คณะอนุกรรมการจัดเช่าที่พัก ณ ประเทศซาอุดิอารเบียครั้งที่ 2
วันที่: 2013-07-16

 คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดเช่าที่พักเดินทางไปดำเนินการเรื่องที่พัก ณ ประเทศซาอุดิอาระเบียน ครั้งที่ 2
คณะอนุกรรมการจัดเช่าที่พัก ณ ประเทศซาอุดิอารเบียครั้งที่ 2
วันที่: 2013-07-17

 คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดเช่าที่พักเดินทางไปดำเนินการเรื่องที่พัก ณ ประเทศซาอุดิอาระเบียน ครั้งที่ 2
คณะอนุกรรมการจัดเช่าที่พัก ณ ประเทศซาอุดิอารเบียครั้งที่ 2
วันที่: 2013-07-18

 คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดเช่าที่พักเดินทางไปดำเนินการเรื่องที่พัก ณ ประเทศซาอุดิอาระเบียน ครั้งที่ 2
ตรวจเอกสารหลักฐานของผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
วันที่: 2013-08-02

กรมการศาสนาตรวจเอกสารหลักฐานของผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
ตรวจเอกสารหลักฐานของผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
วันที่: 2013-08-03

กรมการศาสนาตรวจเอกสารหลักฐานของผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
ตรวจเอกสารหลักฐานของผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
วันที่: 2013-08-04

กรมการศาสนาตรวจเอกสารหลักฐานของผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
ตรวจเอกสารหลักฐานของผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
วันที่: 2013-08-05

กรมการศาสนาตรวจเอกสารหลักฐานของผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
ตรวจเอกสารหลักฐานของผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
วันที่: 2013-08-06

กรมการศาสนาตรวจเอกสารหลักฐานของผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
ตรวจเอกสารหลักฐานของผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
วันที่: 2013-08-07

กรมการศาสนาตรวจเอกสารหลักฐานของผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
ตรวจเอกสารหลักฐานของผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
วันที่: 2013-08-08

กรมการศาสนาตรวจเอกสารหลักฐานของผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
ตรวจเอกสารหลักฐานของผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
วันที่: 2013-08-09

กรมการศาสนาตรวจเอกสารหลักฐานของผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
ตรวจเอกสารหลักฐานของผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
วันที่: 2013-08-10

กรมการศาสนาตรวจเอกสารหลักฐานของผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
ตรวจเอกสารหลักฐานของผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
วันที่: 2013-08-11

กรมการศาสนาตรวจเอกสารหลักฐานของผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
สถานทูตซาอุดิอาระเบียนประจำประเทศไทย เปิดรับยื่อนวีซ่าสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
วันที่: 2013-08-14

สถานทูตซาอุดิอาระเบียนประจำประเทศไทย เปิดรับยื่อนวีซ่าสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ 
วันสนามบินเปิด (ขาไป)
วันที่: 2013-09-07

วันสนามบินเปิด (ขาไป)
วันสุดท้ายที่ผู้แสวงบุญเดินทางจากเจดดาห์ไปมะดีนะห์โดยทางรถยนต์
วันที่: 2013-10-01

วันสุดท้ายที่ผู้แสวงบุญเดินทางจากเจดดาห์ไปมะดีนะห์โดยทางรถยนต์
วันสนามบินปิด(ขาไป)
วันที่: 2013-10-09

วันสนามบินปิด(ขาไป)
วันสุดท้ายที่ผู้แสวงบุญเดินทางจากมะดีนะห์ไปมักกะห์โดยทางรถยนต์
วันที่: 2013-10-10

วันสุดท้ายที่ผู้แสวงบุญเดินทางจากมะดีนะห์ไปมักกะห์โดยทางรถยนต์
วันตัรวียะห์*
วันที่: 2013-10-13

วันตัรวียะห์*
วันวูกุฟ*
วันที่: 2013-10-14

วันวูกุฟ*
วันอีดิลอัฎฮา*
วันที่: 2013-10-15

วันอีดิลอัฎฮา*
วันตัซรีก 1*
วันที่: 2013-10-16

วันตัซรีก 1*
วันตัซรีก 2*
วันที่: 2013-10-17

วันตัซรีก 2*
1.วันตัซรีก 3* 2.วันสนามบินเปิด(ขากลับ)
วันที่: 2013-10-18

1. วันตัซรีก 3*2. วันสนามเปิด(ขากลับ) 
วันสนามบินปิด (ขากลับ) เป็นวันสุดท้ายที่ผู้แสวงบุญจะต้องเดินทางกลับ
วันที่: 2013-11-18

วันสนามบินปิด (ขากลับ) เป็นวันสุดท้ายที่ผู้แสวงบุญจะต้องเดินทางกลับ
วันสุดท้ายที่ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ต้องนำหลักฐานการเดินทางกลับของผู้แสวงบุญไปแสดงต่อแลขาธิการฯ ครบทุกราย
วันที่: 2014-01-17

วันสุดท้ายที่ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ต้องนำหลักฐานการเดินทางกลับของผู้แสวงบุญไปแสดงต่อแลขาธิการฯ ครบทุกราย
ลงทะเบียนขั้นตอนที่ 2
วันที่: 2014-04-28

ลงทะเบียนขั้นตอนที่ 2 www.hajthailand.net

ปฎิทินอาหรับ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

จำนวนผู้ชมออนไลน์ :
70 คน
จำนวนผู้ชมทั้งหมด :
2,735,214 คน


ข่าวสารการลงทะเบียนผู้แสวงบุญ

ประกาศ

แจ้งผู้ประกอบการฮัจย์ฯ ที่จะขอคืนเงินจากกรมการปกครอง ในกรณีต่าง ๆ ส่งสำเนาเลขที่บัญชีธนาคารฯ เพื่อดำเนินการต่อไป หนังสือแจ้งผู้ประกอบการ 

ประกาศ

ขณะนี้ระบบฯสามารถทำธุรกรรมออนไลน์กับ

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารอิสลาม และ ธนาคารกรุงไทย ได้ตามปรกติแล้ว


ถ้าระบบไม่แสดงข้อมูลการชำระเงินของผู้แสวงบุญท่านใด

กรุณาติดต่อทางเจ้าหน้าที่เพื่อแสดงหลักฐานยืนยันการชำระเงิน

ข่าวสารฮัจย์

แนวปฏิบัติในการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการฮัจย์
แนวปฏิบัติในการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการฮัจย์
(2015-02-02 10:25:08)

  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยประกาศให้นิติบุคคลยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการฮัจย์ ระหว่า...

สำนักงานกิจการแพทย์ฮัจย์แห่งประเทศไทยประจำซาอุดีอาระเบียเปิดให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้แสวงบุญชาวไทยทุกวัน
สำนักงานกิจการแพทย์ฮัจย์แห่งประเทศไทยประจำซาอุดีอาระเบียเปิดให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้แสวงบุญชาวไทยทุกวัน
(2014-09-30 09:53:23)

       สำนักงานกิจการแพทย์ฮัจย์แห่งประเทศไทยประจำซาอุดีอาระเบียเปิดให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้แสวงบุญ...

สำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยประจำเมืองมักกะห์ เปิดให้บริการที่่ชั้น 3 โรงแรม HAYAT MAWADDAH
สำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยประจำเมืองมักกะห์ เปิดให้บริการที่่ชั้น 3 โรงแรม HAYAT MAWADDAH
(2014-09-21 20:57:25)

    สำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยประจำเมืองมักกะห์ ตั้งอยู่ที่โรงแรม HAYAT MAWADDAH   ตำบลดะห์ลา เมือง...

แสดงรายการที่ 1 - 3 จากทั้งหมด 12 รายการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

พบผูัประกอบพิธีฮัจย์ทึ่สูญหายจากเหตุการณ์เครนถล่มในบริเวณมัสยิดอัลหะรอม
พบผูัประกอบพิธีฮัจย์ทึ่สูญหายจากเหตุการณ์เครนถล่มในบริเวณมัสยิดอัลหะรอม
(2015-09-14 10:36:36)

พบผูัประกอบพิธีฮัจย์ทึ่สูญหายจากเหตุการณ์เครนถล่มในบริเวณมัสยิดอัลหะรอม แล้ว

วธ.เผยเหตุการณ์มัยยิดอัลหะรอม ซาอุดิอาระเบียพังทับผู้แสวงบุญฮัจย์ยังไม่มีคนไทยเสียเสียชีวิต
วธ.เผยเหตุการณ์มัยยิดอัลหะรอม ซาอุดิอาระเบียพังทับผู้แสวงบุญฮัจย์ยังไม่มีคนไทยเสียเสียชีวิต
(2015-09-12 12:35:03)

       วธ.เผยเหตุการณ์มัยยิดอัลหะรอม ซาอุดิอาระเบียพังทับผู้แสวงบุญฮัจย์ยังไม่มีคนไทยเสียเสียชีวิต พ...

รมว.กระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีส่งและอำนวยพรผู้แสวงบุญ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
รมว.กระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีส่งและอำนวยพรผู้แสวงบุญ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
(2015-08-20 06:04:10)

19 ส.ค.58 เวลา 21.30 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ เป็นประธานในพิธีส่งและอำนวยพรผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ท่ากาศยานสุวรรณภูม...

แสดงรายการที่ 1 - 3 จากทั้งหมด 114 รายการ

ตรวจสอบรายชื่อผู้แสวงบุญ


เชื่อมโยงW3C Validated with HTML5